MALİ GENEL KURUL

Derneğimizin 2020 yılı Mali genel kurulu 03.01.2020 Cuma saat:19.00’da dernek merkezinde Vali Hüseyin Öğütcan cad. No:53/1 Balçova/İzmir adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmazsa 2.Toplantı, 09 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,

2.Divan başkanı ve üyelerin seçimi ve divan üyelerine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3.Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve gerçekleşen bütçenin okunması,

4.İktisadi işletmenin hesaplarının görüşülmesi,

5.Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

6.Okunan raporların tartışılması, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı oylanması,

7.2020 yılı tahmini bütçesinin okunması; 2020 yılı üye aidatların tespiti oylanması ve tahsilat şeklinin belirlenmesi.

8.Üyeliğini devam ettirmeyen ve aidatını ödemeyen üyelerin durumu,

9.Çalışanların kıdem tazminatları hesabının görüşülmesi,

10. Genel Kurul Oylama

Oylanacak Konular:

  1. Derneğimize bağlı “Tenis Kulübü” kurup kurmama,(turnuva düzenleyebilmek için TTF şart koşuyor.)
  2. 4ncü kortun tamamen eğitime ayrılması.(Eğitimden artan zamanlarda gene üyelerimiz oynayacak.)
  3. İktisadi işletmenin kapatılması veya devam edilmesi,

10. Dilek ve Temenniler;

  1. Mali koşullar sağlanabilirse kış aylarında 4ncü korta kurulmak üzere, bir balon kort alınıp alınmaması,
  2. Mali koşullar sağlanabilirse 4ncü kortun toprak korta çevrilip çevrilmemesi,
  3. Mali koşullar sağlanabilirse 3ncü korta yaptığımız gibi kortların akrilik kaplama yapılarak boyanıp boyanmaması,

11. Kapanış.